หน้าหลัก Raw Materials แสงรุ้งกลาสโมเสค แสงรุ้งเซรามิคไทล์ Reference เว็บบอร์ด
product raw materials วัตถุดิบ

ดินเหนียวแม่ทาน
ดินเหนียวแม่ทาน
ดินกึ่งหินสระบุรี
ดินกึ่งหินสระบุรี
ดินปราจีนบุรี
ดินปราจีนบุรี
ดินชัยภูมิ
ดินชัยภูมิ


วัตถุดิบเซรามิกส์ ปูนซีเมนต์ สี ฯลฯ

ดินเหนียวแม่ทาน   ดินเหนียวแม่ทาน   ดินเหนียวแม่ทาน


ดินกึ่งหินสระบุรี   ดินกึ่งหินสระบุรี   ดินกึ่งหินสระบุรี


ดินปราจีนบุรี   ดินปราจีนบุรี


ดินชัยภูมิ   ดินชัยภูมิ   ดินชัยภูมิ   ดินชัยภูมิ


ดินขาวล้างลำปาง   ดินขาวล้างลำปาง


ดินขาวระนอง   ดินขาวระนอง   ดินขาวระนอง


ดินแดงสิงห์บุรี   ดินแดงสิงห์บุรีหินภูเขาไฟ   หินภูเขาไฟ   หินภูเขาไฟ   หินภูเขาไฟ


หินฟันม้า   หินฟันม้า   หินฟันม้า


ทรายแก้วระยอง  


 ตัวเติม (Filler Powder Grade)

ตัวเติม   ตัวเติม   ตัวเติม


ฯลฯ
Siam Minerals Commercial Co., Ltd.  72/69 Moo 3, T.Bangtalad, A. Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand  Tel : 02-583-5471  Fax : 02-583-5472
© 2009 Siam Minerals Commercial Co., Ltd.